logo.jpg Realitní kancelář Zlaté Reality
byt dům kancelář pozemek rekreace
bytdůmkomerečníplochazahrada

Stavební spoření

Chcete-li koupit byt v osobním vlastnictví, popřípadě nabýt členská práva a povinnosti k družstevnímu bytu z naší nabídky prostřednictvím stavebního spoření, je třeba doložit následující doklady:

u bytů družstevních:

u bytů v osobním vlastnictví:

Základní informace o stavebním spoření:

Základní zásady pro poskytování překlenovacích úvěrů a úvěrů ze staveb. spoření

Bytovými potřebami se myslí:

Česká spořitelnaČeskomoravská spořitelnaPyramida KBRaiffaisenwustenroot

Hypoteční úvěr

Co je to hypotéční úvěr?

Je to dlouhodobý úvěr, kterým můžete financovat jakékoliv potřeby. Musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti (rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, stavební pozemek, rozestavěná stavba zapsaná v katastru nemovitostí).

Komu je určen?

Je určen fyzickým osobám s trvalým pobytem na území ČR, nebo občanům ČR bez trvalého pobytu na území ČR. Společnou žádost o úvěr mohou předložit maximálně 4 osoby a maximálně 2 domácnosti.

Výhody hypotéčního úvěru?

Na co lze hypotéční úvěr použít?

Jak je hypotéční úvěr zajištěn?

Hypoteční úvěr musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která se nachází na území ČR a je zapsána do katastru nemovitostí. Zpravidla je touto nemovitostí samotný objekt (i rozestavěný či kupovaný), na který se hypotéční úvěr použije. V případě financování koupě družstevních bytů, nelze zajistit úvěr družstevním bytem, ale jinou nemovitostí.

Čím je omezena výše hypotečního úvěru?

Výše hypotečního úvěru je limitována hodnotou zastavených nemovitostí a schopností klienta úvěr splácet (jeho bonitou).

Jaké jsou lhůty splatnosti hypotéčního úvěru, jaká je úroková sazba?

Minimální a maximální doba splatnosti je v rozmezí 5-30 let, ne však déle než nad 75 let věku klienta. Úroková sazba je stanovena dle úvěrového sazebníku jednotlivých bank a závisí na délce fixace úrokové sazby a ostatních podmínkách.

Jak můžeme hypotéční úvěr čerpat, jak ho lze splácet?

Hypoteční úvěr lze čerpat buď postupně po dobu 2 let od podpisu smlouvy o hypotečním úvěru (zejména v případech výstavby nemovitosti), nebo jednorázově (např. v případě financování koupě nemovitosti). Splácení hypotečního úvěru lze na základě požadavků klienta stanovit buď konstantními (anuitními) částkami, dále však i progresivně či degresivně.

Jak jsou hypotéční úvěry podporovány státem?

Bytová výstavba je podporována státem zejména formou příspěvku, tzv. úrokovou dotací. Tento příspěvek může obdržet každý občan ČR, který splní podmínky pro její získání a požádá o zprostředkování podpory hypoteční banku. Velmi závažným kladným impulsem k rozvoji hypoték bylo rozhodnutí umožňující odpočet úroků od daňového základu u občanů, kteří hypotékou řeší své vlastní bydlení. Výše úroků, odpočitatelných od základu daně, je limitována hranicí 300.000,- Kč ročně.

Jaké jsou legislativní podmínky poskytnutí státní podpory?

Postup při realizaci hypotečního úvěru (nutná dokumentace k vyřízení hypotečního úvěru) v případě koupě nemovitosti za účasti Realitní kanceláře Zlaté reality.

Pojištění hypotéky

Nemovitost, která je předmětem zajištění hypotečního úvěru, musí být pojištěna proti živelním rizikům na takovou částku, aby v případě vzniku pojistné události mohla plně nahradit výši nákladů nutných k obnovení původního stavu nemovitosti. Banka může v některých případech požadovat i další druh pojištění, např. uzavření životního (či úvěrového) pojištění klienta.

Česka spořitelnaČSOBHypoteční bankaKomereční BankaRaiffaisenUnicredit BankWustenroot
patička
© 2011 ZLATÉ REALITY